Spolek rodičů

Sdružení rodičů a přátel školy se v průběhu své dlouholeté činnosti přejmenovalo na Spolek rodičů. Vystřídalo se a pracovalo v něm spousta ochotných rodičů a nadšenců napříč různými profesemi a různým pracovním vytížením. Nejinak je tomu i v současnosti.

Předsedkyně: Kateřina Ostřížková, srpsdd@gmail.com.

Spolek rodičů podporuje rozvoj dětí při školních i mimoškolních aktivitách. Nevěnuje se však pouze dětem školou povinným, ale všem dětem v obci.

Každý rok začínáme tematicky zaměřeným plesem Spolku rodičů (letos „James Bond“), jehož výtěžek putuje na níže uvedené aktivity. Tato akce spolu s letní Prázdninovou zábavou není připravována pro děti (žáky ZŠ), ale pro rodiče, dospělé, příp. dospívající. Předtančení žáků 9. třídy je pouze zpestřením a nebylo vždy součástí plesu. Často se s vedením školy diskutovalo o jeho zrušení z důvodu nerespektování dohodnutých pravidel a základních obecných a etických norem zúčastněných žáků a jejich rodičů.

V dubnu se vždy těšíme na všechny malé i velké čarodějnice a čaroděje. Kouzla, čáry, hry a soutěže, spolu s pálením čarodějnice a opékáním špekáčků snad přilákají mnoho nadšenců v převlecích. 1. červen je ve znamení oslav svátku všech dětí. Každý rok se snažíme přidat nějakou novou aktivitu či soutěž. Děkujeme za spolupráci TJ Sokol, která nám poslední dva roky umožnila pořádání této akce na velkém fotbalovém hřišti.

Na konci června pořádáme již zmiňovanou Prázdninovou zábavu (29. 6. 2019) na tanečním parketu. Tamtéž se v prosinci koná i tradiční Zpívání pod vánočním stromem pro širokou veřejnost, na kterém vás všechny opět rádi přivítáme. Mezitím se ještě se všemi dětmi setkáme na podzimní akci. Ta loňská s názvem „Ať žijí duchové“, inspirovaná stejnojmenným filmem pro děti, se snad, i přes nepřízeň počasí, zúčastněným líbila.

Pro představu uvádíme investice spolku, s kterými bývají rodiče seznámeni na prvních třídních schůzkách v daném školním roce. Rodiče platí každý rok členský poplatek 200 Kč za nejmladšího člena rodiny navštěvujícího ZŠ. Od OÚ jsme v minulosti obdrželi dotaci 15 000 Kč (vloni 20 000 Kč).

Volnočasové aktivity dětí                                                     26 851,-

Dopravné na sportovní a kulturní akce, LVK                          54 163,-

Sportovní a reprezentativní akce                                           3 440,-

Výtvarné pomůcky, didaktické hry                                         9 990,-

Dárky a odměny, uvítací balíčky pro žáky 1. třídy                   23 795,-

Věnovat se dětem a mládeži má své opodstatnění, svůj smysl. To jistě potvrdí i ostatní organizace v obci, které s dětmi pracují a kterým za to patří velký dík. Ne vždy vše dopadne podle našich představ, ne vždy dokážeme zaujmout a uspokojit všechny. Pokud cítíme podporu rodičů a vidíme rozzářené dětské oči, můžeme v této činnosti dál pokračovat. S upřímnou radostí jsme mezi sebe přivítali dvě nové členky L. Holackou a E. Bravencovou. Doufáme, že nám zachovají dlouholetou věrnost, a že se k nim přidají i další aktivní nadšenci, plní elánu a nápadů.

Simona Buchtová
za Spolek rodičů

                                                                      

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2020 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena