Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu

13. 11. 2019

Projekt s názvem Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Dolní Dunajovice, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002282.
Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Dolní Dunajovice. V rámci realizace projektu dojde k výsadbě a ošetření dřevin, založení trávníku včetně tříleté následné péče. Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v obci Dolní Dunajovice. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ing. Eva Bičanová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena