Úřední deska

Průzkum Českého statistického úřadu

1. 2. 2020

Informujeme Vás o průzkumu Českého statistického úřadu, který bude do 24.5.2020 provádět šetření na téma Životní podmínky 2020. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a jsou vázáni mlčenlivostí. Domácnosti jsou vybírány náhodně a může se stát, že se výběr bude týkat i některé domácnosti z …

admin: Lenka Hrabalová

EET od 1.5.2020

30. 1. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

Dražební vyhláška

23. 1. 2020 - 10. 2. 2020

Obsah článku

Ing. Eva Bičanová

Dražební vyhláška

11. 12. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

9. 12. 2019 - 25. 12. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 14/2019

2. 12. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Nabídka pozemků k prodeji

2. 12. 2019 - 18. 12. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Povinné čipování psů od 1.1.2020

28. 11. 2019

Povinné očkování psů proti vzteklině a čipování psů bude v Dolní Dunajovicích provádět MVDr. Radek Jorda v sobotu dne 30.11.2019 v době od14.00 do 14.30 před Obecním úřadem. Poplatek za vakcinaci vztekliny je 150 Kč, kombinované vakcíny 360 Kč. Aplikace čipu 400 Kč

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 13/2019

18. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu

13. 11. 2019

Projekt s názvem Revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Dolní Dunajovice, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002282.Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Dolní Dunajovice. V rámci realizace projektu dojde k výsadbě a ošetření …

admin: Lenka Hrabalová

Nabídka pozemků k prodeji

4. 11. 2019 - 20. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 11/2019

1. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 12/2019

1. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Smlouva o výpůjčce

1. 11. 2019 - 18. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 10/2019

7. 10. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Nabídka pozemků k pronájmu

7. 10. 2019 - 23. 10. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

27. 9. 2019 - 14. 10. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

23. 9. 2019 - 9. 11. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 8/2019

20. 9. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 9/2019

20. 9. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Seznam neznámých vlastníků NV zapsaných v KN

20. 8. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 7/2019

20. 8. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 6/2019

6. 8. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Rozpočtové opatření č. 5/2019

16. 7. 2019

Obsah článku

admin: Lenka Hrabalová

Ceník STOČNÉHO 2019

27. 12. 2018

admin: Lenka Hrabalová

Ořez dřevin

6. 2. 2017

admin: Lenka Hrabalová

ZÁKAZ SKLÁDKY V LOKALITĚ 'CIHELNA'

23. 3. 2015 - 31. 12. 2023

UPOZORNĚNÍ Ukládání stavební suti, výkopové zeminy i všech odpadů je v prostoru lokality „Cihelna“ zakázáno.

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2020 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena