Slavnosti 2023

Dunajovice Hills in the breeze of Europe

Dunajovské kopce v závanu Evropy

 

Vážení občané,

jsme velmi rádi, že jsme mohli ve dnech 23.-25.6.2023 v naší obci uspořádat událost s názvem Dunajovské kopce v závanu Evropy.

Akce se nesla v duchu témat:

 

PŘÁTELSTVÍ

HISTORIÍ DO PŘÍTOMNOSTI

SVOBODA SLOVA

 

Partnerskými obcemi se stali obce ze Slovenské republiky Dechtice a Kalinkovo, z Německé republiky obec Arberg, z České republiky obec Lípa a Kunčice pod Ondřejníkem.

Velmi si vážíme ochoty, vůle a srdečnosti, se kterou se za námi do Dolních Dunajovic všichni hosté v tak velkém počtu vydali.

Hosté byly napříč všemi věkovými kategoriemi, od školáků až po seniory.

 

Během akce jsme se věnovali přednáškové činnosti. Otevírali se aktuální a často diskutované témata Evropské unie, její myšlenky, filozofie, významu a smyslu.

Přednášející byli významné osobnosti z akademické půdy právnických fakult z České republiky.

Velmi zajímavá byla přednáška na téma Covid 19 v podání zástupkyně přednostky neurologického oddělení Dětské nemocnice v Brně.

 

Událost se nesla v duchu dobré nálady a atmosféry. Proběhlo sportovní utkání ve fotbalu a tenisu, folklórní vystoupení, divadelní představení pro děti a rodiče, taneční zábava, otevření naučné stezky Dunajovské kopce, představení prostor naší Základní školy a samozřejmě Bohoslužba v našem malebném kostele Sv. Jiljí.

 

Níže jsme vám připravili reportážní video z této události a sérii fotografií.

 

Budeme se velmi těšit na příští událost roku 2024, která svým programem naváže na úspěšný ročník 2023.

 

Za Obec Dolní Dunajovice starosta obce Mgr. Josef Hasník a místostarosta obce Ing. Miroslav Kovács.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dear citizens,

 

we are very happy that we were able to organize an event in our village

on June 23-25, 2023 called the Dunajovské kopce in a breath of Europe.

 

The theme of the event was:

FRIENDSHIP

HISTORY TO THE PRESENCE

FREEDOM OF SPEECH

 

Dechtice and Kalinkovo from the Slovak Republic, Arberg from the German Republic, Lípa and Kunčice pod Ondřejníkem from the Czech Republic became partner municipalities. We greatly appreciate the willingness, will and cordiality with which all the guests came to us in such large numbers to Dolní Dunajovice. The guests were across all age categories, from school children to the elderly.

 

During the event, we engaged in lecture activities. Current and frequently discussed topics of the European Union, its ideas, philosophy, significance and meaning were discussed. The lecturers were prominent personalities from the academic field of law faculties from the Czech Republic. The lecture on the subject of Covid 19, given by the deputy head of the neurological department of the Children's Hospital in Brno, was very interesting. The event was carried in the spirit of good mood and atmosphere.

 

There was a football and tennis match, a folklore performance, a theater performance for children and parents, dance entertainment, the opening of the Dunajovské Hill educational trail, a presentation of the premises of our Elementary School and, of course, a Divine Service in our picturesque church of St. Lily.

 

We have prepared a video report from this event and a series of photos for you below. We are very much looking forward to the next event in 2024, which will build on the successful 2023 year with its program.

 

For the Municipality of Dolní Dunajovice, the mayor of the municipality Mgr. Josef Hasník and the deputy mayor of the village Ing. Miroslav Kovacs.

 

 

 

 


Fotogalerie Dunajovské kopce v závanu Evropy

Myš a Maš (Formát: pdf, Velikost: 811.04 KB)

A2_kopce v závanu Evropy_CZ (Formát: pdf, Velikost: 780.72 KB)

A2 DE (Formát: pdf, Velikost: 827.93 KB)

A2 EN (Formát: pdf, Velikost: 827.90 KB)

Event description DKVZE (Formát: pdf, Velikost: 84.66 KB)

Zodpovídá: jara

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena