CZECHPOINT a ověřování

Systém CzechPOINT poskytuje pro věřejnost celou řadu služeb:
- výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
- podání vůči státní správě
- konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
- založení a správa datové schránky
- a další

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem CzechPOINT.

Kontaktní místo v naší obci lze navštívit na adrese:
Obecníh úřad Dolní Dunajovice, Zahradní 613
Světlana Dvořáková, tel.: +420 519 500 051

Otevírací doba:
Pondělí    7:00 - 15:30
Úterý       7:00 - 15:30
Středa     7:00 - 18:00
Čtvrtek    7:00 - 15:30
Pátek       7:00 - 13:00

Ceník:
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Výpis z Rejstříků trestů

cena za 1. stranu 100 Kč, cena za další i započatou stranu 50 Kč.

- Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
- Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

cena za 1. stránku a další i započatou stranu 30 Kč.

- Žádost o zřízení datové schránky - bezplatně
- Zneplatnění přístupových údajů - bezplatně
- Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

cena 200 Kč.

Jaké doklady musí žadatel doložit:

Obchodní rejstřík - IČ obchodní organizace

Živnostenský rejstřík - IČ obchodní organizace

Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a parcelní číslo případně číslo popisné.

Registr živnostenského podnikání pro fyzické a právnické osoby - číslo tiketu, které klient získá vyplněním elektronického formuláře na portálu Hospodářské komory

Informační systém odpadového hospodářství - IČ provozovatele, platný doklad totožnosti žadatele, plná moc k převzení oprávnění k přístupu do MA ISOH

Informační systém o veřejných zakázkách - IČ organizace

Centrální registr řidičů - platný doklad totožnosti (OP, CP) a musí být přiděleno rodné číslo. Cizinci musí mít trvalé bydliště v ČR. Zmocněnci ověřenou plnou moc.

Rejstřík trestů - platný doklad totožnosti žadatele. Cizinci musí mít povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. V zastoupení, musí být doloženo úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc) a totožnost.

Podání žádosti o zřízení datové schránky - Platný doklad totožnosti žadatele.

Další nejbližší pracoviště CzechPOINT naleznete na Městském úřadě v Mikulově nebo pobočce České pošty v Mikulově.

 

 

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena