Územní plán 2011

Hlavní výkres.pdf (Formát: pdf, Velikost: 10.44 MB)

Koncepce technické infrastruktury_zásobování plynem, el. proudem a spoje.pdf (Formát: pdf, Velikost: 9.70 MB)

Koncepce technické infrastruktury_zásobování vodou a odkanalizování.pdf (Formát: pdf, Velikost: 10.00 MB)

Koordinační výkres.pdf (Formát: pdf, Velikost: 11.60 MB)

Širší vztahy.pdf (Formát: pdf, Velikost: 2.13 MB)

Textová část.pdf (Formát: pdf, Velikost: 801.24 KB)

Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace.pdf (Formát: pdf, Velikost: 9.65 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf (Formát: pdf, Velikost: 10.32 MB)

Výkres základního členění území.pdf (Formát: pdf, Velikost: 9.23 MB)

Zodpovídá: admin

Vytisknout

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena