Nabídka prodeje pozemků pro výstavbu RD

1. 6. 2017

Nabídka pozemků k prodeji

 

Ve znění zákona číslo 128 / 2000 Sb. § 39 odstavec 1 nabízí Obec Dolní Dunajovice

k prodeji pozemky v lokalitě mezi ulicemi Polní a Zahradní, které jsou na připojeném GP označeny čísly 1 – 10.

 

Při prodeji pozemků se bude postupovat podle pravidel pro prodej pozemků schválených ZO 31. 5. 2017, které je součástí nabídky. Žádosti nesplňující podmínky prodeje budou vyřazeny.

 

Žádosti o koupi pozemku musí být v písemné podobě doručeny do kanceláře obce nejpozději do pátku 16. června 2017 do 12:00 hod.

Žádost musí obsahovat přesnou adresu žadatele a číslo pozemku (1 – 10), o který je žádáno. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „Pozemky Polní – Zahradní“, adresou a podpisem žadatele a výrazně označena slovem NEOTVÍRAT.

Kupni_smlouva_vzor.pdf (Formát: pdf, Velikost: 199.83 KB)

vymery.pdf (Formát: pdf, Velikost: 171.12 KB)

pozemky_polni_nabidka.pdf (Formát: pdf, Velikost: 695.91 KB)

Pravidla_Polni_Zahradni.pdf (Formát: pdf, Velikost: 190.19 KB)

Nabidka_UD.pdf (Formát: pdf, Velikost: 233.15 KB)

admin: Lenka Hrabalová

Facebook Instagram

Copyright © 2024 Obec Dolní Dunajovice, Všechna práva vyhrazena